Bilance JLS 2010-2018 – Ukupni prihodi poslovanja i zaposleni

Obradio sam podatke iz bilanci JLS u RH i prikazivat ću ih po određenim tematskim cjelinama. Rezultati prestavljaju moje osobno viđenje te problematike.


Iako su podaci javno objavljeni i dostupni na stranicama Ministarstva financija, trebalo ih je objediniti u zajedničku bazu kako bi se mogli analizirati, jer su pripremljeni u Excel tabelama po Županijam i godinama.

Sama analiza pokazala je da postoje određeni problem u podacima. Vrlo brzo sam shvatio u čemu je problem, pa je Ministarstvo u kratkom roku ispravilo podatke i na web stavilo nove bilance. Tu se radilo o više-manje kozmetičkim zahvatima, jer su neke Općine bile smještene u pogrešne županije. Ne trebam napominjati, da se koristio službeni Registar prostornih jedinica, to se ne bi dogodilo!


Podaci koje sam preuzeo, bili su grupirani po godinama 2010-2014 u prvom setu, a 2014-2018 u drugom setu. Sve bi prošlo super da se podaci za 2014.godinu ne nalaze u oba sete!

Rekli bi – gdje je problem, uzmi iz bilo kojeg seta. Međutim podaci o Bilanci za 2014.godinu različiti su u ta dva seta! Mijenjao se računski plan, neke stavke su se dodavale, neke brisale, pa da to zanemarim?

Ne!

Ako je predana bilanca s određenim brojkama, koje su potpisali načelnici općina , gradonačelnici i šefovi financija, onda je to i jedino to službeni dokument! Taj isti dokument objavile su JLS na svojim web stranicama. Ne mogu biti dvije različite bilance za istu godinu, osim ako se javnost ne želi zavarati drugom „metodologijom“ ili ako se podaci ne friziraju da ispadnu bolji.

Bolji za koga? U Koju svrhu?


Pored toliko djelatnika u Ministarstvu, ovakvi gafovi se ne smiju događati. Sve treba biti jednoobrazno za cijeli teritorij RH. U koliko neki podatak nije dostavljen, treba se inzistirati na dostavi podataka! Kako je moguće da neke JLS nisu dostavile po nekoliko godina podatke o broju zaposlenih, a da imaju stavku o isplaćenim bruto plaćama?

Ako nemaju zaposlene, onda su odgovorne osobe izvršile prijevaru i nepostojećim osobama isplatile plaću! Kontrola je ono čega nema! Ono što nedostaje! Posao treba shvatiti ozbiljno, jer ipak ima građana koji žele vidjeti podatke!
Možda je najbolje da krenemo s analizom na osnovu veličine JLS!

Ako gledamo cijelu RH, onda dolazimo do pdataka da prosječan broj stanovnika u gradu 16.805 stanovnika, a u općini 2726 stanovnika. Median vrijednosti prikazuju realniju sluiku; za grad daju vrijednost od 9.538 dok za općinu 2.214 stanovnika.
To nas dovodi do podatka da polovina općina u RH ima broj stanovnika manji od 2200 stanovnika, a da polovina gradova u RH ima manje od 10.000 stanovnika.

PRIHODI I PRIMICI JLS

Pogledamo li sada kolike prihode po stanovniku ostvaruju JLS. Ne mogu a da ne primjetim da „Primorska“ Hrvatska ostvaruje skoro dupli iznos prihoda od „Kontinentalne“ Hrvatske. Još da je Ministarstvo turizma otvoreno prema javnosti i su javno dostupni podaci o broju noćenja, smještajnih kapaciteta, ….

PRIHODI I RASHODI JLS PO STANOVNIKU

Idemo sada poggledati koliki je broj zaposlenih u JLS i kolika sredstva dolaze ii sredstava izravnanja!

Pogledamo li malo detaljnijepodatke i grupiramo li ih po razvojnim skupinama, vidjet ćemo da najviše sredstava odlazi prve 4 razvojne skupine, ali i da su ta sredstva i do 70% ukupnih prihoda JLS! Gradovi u 8.razvojnoj skupini dobili su nešto sredstava i to iz “Primorske” Hrvatske, a njihov udio manji je od 5%.:

Udio sredstava izravnanja u prihodima JLS

Pogledamo li skupinu JLS s brojem stanovnika do 10.000, nećemo vidjeti bitniju razliku!

Ostavljam sada Vama da sami dođete do zaključaka! https://public.tableau.com/profile/geobiviz#!/vizhome/BilanceJLS2010-2018PartI/PRIHODIIPRIMICI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s